Ciljevi predmeta:

Osposobiti polaznike doktorskih studija za samostalan znanstveno istraživački rad, te publiciranje rezultata tog rada.

Očekivani ishodi učenja:

 1. Primijeniti znanstvene metode na primjeru vlastitog istraživačkog rada.
 2. Postaviti znanstvenu hipotezu i ciljeve rada.
 3. Sprovesti i napisati vlastiti znanstveni rad prema predviđenoj strukturi znanstvenog djela.
 4. Samostalno osmisliti aktualnu znanstvenu temu i prezentirati seminarski rad.
 5. Primijeniti računalo u znanstveno istraživačkom radu, te znanstveno analizirati prikupljene radove.
 6. Kritički vrednovati znanstveni i stručni rad, te klasificirati korištenu literaturu. 

Sadržaj predmeta:

Znanost i umjetnost, znanstvenici i njihovo usavršavanje, metode znanstvenoga rada, izbor teme za znanstveni rad, eksperimentalni rad, vrste znanstvenih i stručnih djela, struktura znanstvenoga djela, priprema rukopisa za tiskanje, usmeno izlaganje rezultata znanstvenoga rada.

Literatura:

Obvezna literatura:

 1. Knežević, I., Mijić, P. (2006): Uvod u znanstveni rad – drugo, dopunjeno i izmjenjeno izdanje. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku. Str.80. (udžbenik)
 2. Knežević, I. (1988): Uvod u znanstveni rad. Poljoprivredni fakultet, Osijek. Str. 54.(udžbenik)

Preporučena literatura:

 1. Mijić, P., Knežević, I. (2005): Uporaba Interneta u poljoprivredi. Stočarstvo, 59 (1) 71-78
 2. Zelenika, R. (2000): Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Četvrto izdanje. Ekonomski fakultet u Rijeci. 
 3. Baban, Lj., Ivić, Kata, Jelinić, S., Lamza-Maronić, Maja, Šundalić, A. (2000): Primjena metodologije stručnog i znanstvenog istraživanja. Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek.

Ciljevi predmeta:

Osposobiti polaznike doktorskih studija za samostalan znanstveno istraživački rad, te publiciranje rezultata tog rada.

Očekivani ishodi učenja:

 1. Primijeniti znanstvene metode na primjeru vlastitog istraživačkog rada.
 2. Postaviti znanstvenu hipotezu i ciljeve rada.
 3. Sprovesti i napisati vlastiti znanstveni rad prema predviđenoj strukturi znanstvenog djela.
 4. Samostalno osmisliti aktualnu znanstvenu temu i prezentirati seminarski rad.
 5. Primijeniti računalo u znanstveno istraživačkom radu, te znanstveno analizirati prikupljene radove.
 6. Kritički vrednovati znanstveni i stručni rad, te klasificirati korištenu literaturu. 

Sadržaj predmeta:

Znanost i umjetnost, znanstvenici i njihovo usavršavanje, metode znanstvenoga rada, izbor teme za znanstveni rad, eksperimentalni rad, vrste znanstvenih i stručnih djela, struktura znanstvenoga djela, priprema rukopisa za tiskanje, usmeno izlaganje rezultata znanstvenoga rada.

Literatura:

Obvezna literatura:

 1. Knežević, I., Mijić, P. (2006): Uvod u znanstveni rad – drugo, dopunjeno i izmjenjeno izdanje. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku. Str.80. (udžbenik)
 2. Knežević, I. (1988): Uvod u znanstveni rad. Poljoprivredni fakultet, Osijek. Str. 54.(udžbenik)

Preporučena literatura:

 1. Mijić, P., Knežević, I. (2005): Uporaba Interneta u poljoprivredi. Stočarstvo, 59 (1) 71-78
 2. Zelenika, R. (2000): Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Četvrto izdanje. Ekonomski fakultet u Rijeci. 
 3. Baban, Lj., Ivić, Kata, Jelinić, S., Lamza-Maronić, Maja, Šundalić, A. (2000): Primjena metodologije stručnog i znanstvenog istraživanja. Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek.

Ciljevi predmeta:

Osposobiti polaznike doktorskih studija za samostalan znanstveno istraživački rad, te publiciranje rezultata tog rada.

Očekivani ishodi učenja:

 1. Primijeniti znanstvene metode na primjeru vlastitog istraživačkog rada.
 2. Postaviti znanstvenu hipotezu i ciljeve rada.
 3. Sprovesti i napisati vlastiti znanstveni rad prema predviđenoj strukturi znanstvenog djela.
 4. Samostalno osmisliti aktualnu znanstvenu temu i prezentirati seminarski rad.
 5. Primijeniti računalo u znanstveno istraživačkom radu, te znanstveno analizirati prikupljene radove.
 6. Kritički vrednovati znanstveni i stručni rad, te klasificirati korištenu literaturu. 

Sadržaj predmeta:

Znanost i umjetnost, znanstvenici i njihovo usavršavanje, metode znanstvenoga rada, izbor teme za znanstveni rad, eksperimentalni rad, vrste znanstvenih i stručnih djela, struktura znanstvenoga djela, priprema rukopisa za tiskanje, usmeno izlaganje rezultata znanstvenoga rada.

Literatura:

Obvezna literatura:

 1. Knežević, I., Mijić, P. (2006): Uvod u znanstveni rad – drugo, dopunjeno i izmjenjeno izdanje. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku. Str.80. (udžbenik)
 2. Knežević, I. (1988): Uvod u znanstveni rad. Poljoprivredni fakultet, Osijek. Str. 54.(udžbenik)

Preporučena literatura:

 1. Mijić, P., Knežević, I. (2005): Uporaba Interneta u poljoprivredi. Stočarstvo, 59 (1) 71-78
 2. Zelenika, R. (2000): Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Četvrto izdanje. Ekonomski fakultet u Rijeci. 
 3. Baban, Lj., Ivić, Kata, Jelinić, S., Lamza-Maronić, Maja, Šundalić, A. (2000): Primjena metodologije stručnog i znanstvenog istraživanja. Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek.

Ciljevi predmeta:

Osposobiti polaznike doktorskih studija za samostalan znanstveno istraživački rad, te publiciranje rezultata tog rada.

Očekivani ishodi učenja:

 1. Primijeniti znanstvene metode na primjeru vlastitog istraživačkog rada.
 2. Postaviti znanstvenu hipotezu i ciljeve rada.
 3. Sprovesti i napisati vlastiti znanstveni rad prema predviđenoj strukturi znanstvenog djela.
 4. Samostalno osmisliti aktualnu znanstvenu temu i prezentirati seminarski rad.
 5. Primijeniti računalo u znanstveno istraživačkom radu, te znanstveno analizirati prikupljene radove.
 6. Kritički vrednovati znanstveni i stručni rad, te klasificirati korištenu literaturu. 

Sadržaj predmeta:

Znanost i umjetnost, znanstvenici i njihovo usavršavanje, metode znanstvenoga rada, izbor teme za znanstveni rad, eksperimentalni rad, vrste znanstvenih i stručnih djela, struktura znanstvenoga djela, priprema rukopisa za tiskanje, usmeno izlaganje rezultata znanstvenoga rada.

Literatura:

Obvezna literatura:

 1. Knežević, I., Mijić, P. (2006): Uvod u znanstveni rad – drugo, dopunjeno i izmjenjeno izdanje. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku. Str.80. (udžbenik)
 2. Knežević, I. (1988): Uvod u znanstveni rad. Poljoprivredni fakultet, Osijek. Str. 54.(udžbenik)

Preporučena literatura:

 1. Mijić, P., Knežević, I. (2005): Uporaba Interneta u poljoprivredi. Stočarstvo, 59 (1) 71-78
 2. Zelenika, R. (2000): Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Četvrto izdanje. Ekonomski fakultet u Rijeci. 
 3. Baban, Lj., Ivić, Kata, Jelinić, S., Lamza-Maronić, Maja, Šundalić, A. (2000): Primjena metodologije stručnog i znanstvenog istraživanja. Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek.

Sadržaj modula: Suvremene metode i selekcijski postupci u procjeni uzgojnih vrijednosti ovaca i koza. Fenotipske i genetske odlike ovaca i koza. Major geni u ovčarstvu i kozarstvu. Novije metode i postupci u razmnožavanju ovaca i koza. Mikrobna ekologija ovčjeg buraga. Sastavljanje obroka i smjesa različitih kategorija ovaca i koza. Hranidbeni aspekti modeliranja proizvodnost i kvalitete proizvoda ovaca i koza.

Cilj modula: Odabiranje i primjena postupaka u uzgojno-selekcijskom radu u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji i organiziranje suvremenih tehnoloških postupaka u ovčarstvu i kozarstvu.

Obavezna literatura:

1.

Cannas, A., Pulina, G.   (2008): Dairy goats feeding and nutrition. Cab International.

2.

Mioč,   B., Pavić, V., Sušić, V. (2007): Ovčarstvo. Hrvatska mljekarska udruga.   Zagreb.

3.

Freer, M., Dove, H. (2002):   Sheep Nutrition. Cabi Publishing and CSIRO Publishing.

4.

Mioč, P., Pavić, V. (2002):   Kozarstvo. Hrvatska mljekarska udruga. Zagreb.

5.

Piper, L., Ruvinsky, A.   (1997): The genetics of sheep. Cab International.

6.

Senčić, Đ., Antunović. Z.,   Mijić, P., Baban, M., Puškadija, Z. (2011): Ekološka zootehnika. Poljoprivredni   fakultet u Osijeku.

7.

Domaćinović, M., Antunović,   Z., Džomba, E., Opačak, A., Baban, M. Mužic, S. (2015): Specijalna hranidba   domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

8.

NRC- Nutrient requirements   of small ruminants (2007): The National Academy Press.Washington DC, USA.

Dopunska literatura:

1.

Mahgoub, O, Kadim, I.,   Webb, E. (2012): Goat meat production and quality. CAB International.

2.

Paulina, G., Bencini, R.   (2004): Dairy sheep nutrition. Cab Publishing.

3.

Petrović, M.P. (2001):   Genetika i oplemenjivanje ovaca. ITP Naučna, Beograd.

4.

Gordon, J. (1997):   Controlled reproduction in sheep and goats. Cab International.

5.

Court, J., Webb, W.J.,   Hides, S. (2010): Sheep farming for meat and wool. CSIRO Publishing.Gordon,   J. (1997): Controlled reproduction in sheep and goats. CAB International.

6.

Samardžija, M., Đuričić,   D., Dobranić, T., Herak, M., Vince, S (2010): Rasplođivanje ovaca i koza.   Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

7.

Caput i sur. (2010.):   Očuvanje biološke raznolikosti u stočarstvu. Hrvatska mljekarska udruga,   Zagreb.

Ciljevi predmeta:

Upoznati polaznike poslijediplomskog studija s najnovijim znanstvenim tehnološkim i tehničkim dostignućima u govedarskoj proizvodnji i njihovom primjenom u istraživačkom radu.

Očekivani ishodi učenja:

 1. Predvidjeti i predložiti odgovarajuće suvremene tehnike i tehnologije obzirom na smjer govedarske proizvodnje.
 2. Osmisliti koncept držanja i izgradnje suvremene govedarske farme.
 3. Predvidjeti postupke ponašanja goveda na temelju pojedinih proizvodnih i reproduktivnih ciklusa.
 4. Organizirati proizvodnju u skladu sa zakonskim propisima doborobiti goveda.
 5. Dizajnirati i vrednovati suvremene metode i selekcijske postupke uzgojnog programa goveda.
 6. Osmisliti i organizirati vlastiti istraživački projekt iz tematike govedarske proizvodnje. 

Sadržaj predmeta:

Privredno značenje govedarstva. Postanak goveda, podrijetlo i pasmine goveda. Razmnožavanje goveda. Čimbenici o kojima ovisi proizvodnja mlijeka. Fiziološko-tehničke i organizacijske osnove strojne mužnje, utjecaj mužnje na količinu i kvalitetu mlijeka. Postupci s mlijekom na farmi. Sustav držanja goveda. Uzgoj teladi i junica. Tov goveda. Tržište proizvoda govedarstva. Izvođenje kontrole mliječnosti za kravu, vođenje evidencije na farmi, vođenje kontrolnika proizvodnje mlijeka za farmu i staju, izrada "Plana obrta za kravu", Izrada plana hranidbe krave. Upoznavanje studenata s praktičnim poslovima vođenja mliječnih i tovnih govedarskih farmi.

Literatura:

Obvezna literatura:

 1. Caput, P. (1996) Govedarstvo. Celeber, Zagreb. (udžbenik)
 2. Caput, P., Ivanković, A., Mioč, B. (2010): Očuvanje biološke raznolikosti u stočarstvu. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb. (udžbenik)
 3. Uremović, Z. (2004): Govedarstvo. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb. (udžbenik)

Preporučena literatura:

 1. Brunsch, R., Kaufmann, O., Lüpfert, T. (1996): Rinderhaltung in Laufställen. Verlag Eugen Ulmer, Hohenheim. (udžbenik)
 2. Gravert, H. O. (1983): Die Milch – Erzeugung, Gewinnung, Qualität. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. (udžbenik)
 3. Kräusslich, H. (1981): Rinderzucht. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. (udžbenik)

Ciljevi modula:

Upoznati studente s teoretskom osnovom mehanizama za kontrolu ponašanja domaćih životinja u funkcionalnim procesima. Osposobiti ih za promatranje ponašanja životinja različitih nivoa domestikacije i pasmina. Naučiti mogućnost primjene metoda ocjene ponašanja životinja u praksi, držanja i njihova korištenja. Osposobiti ih za vlastiti istraživački rad na problematici etologije domaćih životinja.

Očekivani ishodi učenja za modul:

 1. Razlikovati mehanizme fiziološkog i etološkog ponašanja domaćih životinja u svrhu unapređenje proizvodnje i dobrobiti 
 2. Identificirati pogreške u postupanju sa životinjama, te osmisliti dobrobitno prihvatljive koncepte proizvodnje
 3. Izabrati optimalnu tehnološku opciju prihvatljivu za uzgoj životinja obzirom na njeno ponašanje tijekom hranjenja, napajanja, defekacije, uriniranja, odmora, preživanja, spavanja, igre i reprodukcije
 4. Predvidjeti moguće poremećaje u ponašanju domaćih životinja ovisno o pojedinom proizvodnom sustavu uzgoja domaćih životinja
 5. Rangirati obrasce ponašanja kod domaćih životinja obzirom na okolišne i genetske utjecaje
 6. Iz proučenog seminarskog rada kritički prosuditi najnovije znanstvene i stručne literaturne spoznaje, te donijeti određene zaključke
 7. Samostalno provođenje znanstveno-istraživačkog rada iz teme etologije domaćih životinja.

Sadržaj modula:

Fiziološki i etološki mehanizmi ponašanja domaćih životinja, opis tipova ponašanja u funkcionalnim procesima, greške u postupanju sa životinjama, primjena farmaceutskih sredstava u ponašanju životinja. Ponašanje goveda, svinja, ovaca, koza, konja, peradi, kunića, pasa i mačaka kod hranjenja, napajanja, defekacije, uriniranja, odmora, preživanja, spavanja, igre i reprodukcije. Orjentacija u prostoru i vremenu, formiranje rang redosljeda, dobrobit životinja, transport životinja.

Literatura:

Obvezna literatura:

 1. Fraser, A. F., Broom, D. M. (1998): Farm animal behaviour and welfare. Third edition. CAB International,Oxon, New York.
 2. Pavičić, Ž. (2006): Opća etologija. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 3. Vučinić, M. (2006): Ponašanje, dobrobit i zaštita životinja. Veterinarska komora Srbije, Beograd.

Preporučena literatura:

 1. Hulsen, J. (2007): Cow Signals. Roothbont, Natherlands. Knierim, U. (2002): Grundsätzliche ethologische Überlegungen zur Beurteilung der Tiergerechtheit bei Nutztieren. Dtsch. tierärztl. Wschr. 109, 261-266.
 2. Sambrus, H. H. (1978): Nutztierethologie. Verlag Paul Parey, Berlin-Hamburg.