Osnovni cilj nastavnoga procesa, na modulima Biometrika i Ekonometrija (e-kolegij Biometrika), je upoznavanje studenata s pokusnom metodologijom u poljoprivredi, znanstvenim pristupom obradi podataka, te donošenjem zaključnih sudova temeljem statističke analize.

Prepoznati i objasniti ključne riječi i rečenice u stručnom i znanstvenom tekstu. Osposobiti studente za samostalno služenje stručnom literaturom iz područja njihove specijalizacije na svim razinama (promidžbeni tekstovi, upute za rad,internetski tekstovi, stručne knjige i priručnici ) kao i za komunikaciju, razumijevanje te izlaganje sadržaja vezanih uz struku u poljoprivredi. Razviti sposobnost prevođenja stručnih tekstova s engleskog na hrvatski i obrnuto.