Pravni fakultet Osijek - Međunarodno pravo, II. godina Integriranog studija